Sống chậm

Trác Thúy Miêu: "Là vợ, đã chấp nhận "nhịn" vì chồng vì con thì đừng than vãn"

Là phụ nữ, ai cũng nói rằng mình có đức "hi sinh" cho gia đình. Nhưng việc "hi sinh" đó cũng nên nhìn theo một góc nhìn khác. Ngay cả chữ "nhịn" có lẽ cũng không còn phù hợp trong thời đại ngày nay. Hãy cùng xem góc nhìn của nhà báo Trác Thúy Miêu về chữ "nhịn" trong đời sống hôn nhân nhé.

 Nguồn: VTC14

Tới Nguyễn 

 
 
Tin Khác