Sống chậm

Phụ nữ gặp đúng người sẽ không cần... trưởng thành

Những phu nữ gặp đúng người thì cả cuộc đời cũng không cần phải... trưởng thành

Phụ nữ mạnh mẽ chứng tỏ người đàn ông bên cạnh cô ấy chưa thực sự là chỗ dựa cho cô ấy. Người phụ nữ mạnh mẽ chứng tỏ cô ấy phải gồng mình lên chống lại những trông gai trong cuộc đời.

 Hồng Vân

 
 
Tin Khác