Sống chậm

Người ta thường tiếc nuối những điều mình không làm, không phải điều đã làm

Điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời bạn là gì? Có phải là điều gì đó bạn đã từng làm không? Hay những điều mình chưa từng làm?
Con người ta thường sẽ tiếc nuối những điều đã từng có cơ hội làm mà lại không nắm lấy, có những lời mà lại không nói ra hay là có nhiều giấc mơ nhưng lại chưa bao giờ dám theo đuổi nó.
Hãy làm tất cả những điều mà bạn muốn làm và sẽ hối hận vì không làm nó.

Tú Uyên 

 
 
Tin Khác