Sống chậm

"Tàn" nhưng không "phế"

Khuyết tật về hình thể có cản trở cuộc sống bình thường của bạn hay không, điều đó nằm ở cách bạn tiếp cận và đối mặt với nó.

"Tàn nhưng không phế" là câu nói chưa bao giờ mất đi giá trị. Với những người đàn ông trong đoạn clip dưới đây, những công việc của người bình thường cũng không thể làm khó được họ, dù họ đã mất đi một phần cơ thể. Nghị lực không phải là một thứ gì đó quá cao siêu, đó chỉ đơn giản là cách chúng ta vượt qua hoàn cảnh, đối mặt với khó khăn.

 Tới Nguyễn

 
 
Tin Khác