Sống chậm

Tôi có những người bạn như thế...

Những người bạn sẵn sàng cùng nhau làm những điều "điên rồ" nhất miễn là được vui. Những người bạn luôn bên ta, sẵn sàng chia sẻ những lúc chúng ta gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Bạn có những người như thế bên cạnh không?

Hồng Vân

 
 
Tin Khác