Sống chậm

Trời không thể mưa suốt tháng, người không thể nghèo cả đời

Sống trên đời, con người ta giàu hay nghèo không phải tại "số trời" mà phụ thuộc vào bản lĩnh, ý chí. Đừng bao giờ than vãn vì nghèo, hãy đứng dậy và hành động. Cuộc sống vất vả chút không sao, lòng bình an là được. Khó khăn chút không sao, có tiến bộ thì cứ tiếp tục cố gắng. Đường trên núi tuy khó đi, nhưng phía trước có phong cảnh để ngắm. Có gieo trồng mới có cái thu hoạch, nhà nghèo mấy rồi cũng sẽ thoát ra.

Lê Nguyễn 

 
 
Tin Khác