Sống chậm

Về già, ai sẽ bên bạn như thế này?

Khi tóc bạc, da mồi, ai sẽ là người bên chúng ta để cùng chơi những trò trẻ con, cùng chia nhau chiếc kẹo mút thế này?


QK
 
 
Tin Khác