Thú cưng

Bạn thân là luôn giúp đỡ và sẵn sàng bỏ bạn những lúc như thế này

Chú chó đen rất nhiệt tình đẩy xe cho chú chó trắng đứng trên xe hưởng thụ. Tuy nhiên, đến giai đoạn quyết định, chú chó đen quyết định làm việc ít ai ngờ.

Bạn tốt không phải là người giúp đỡ bạn những lúc thuận lợi và bỏ bạn lúc sắp gặp hiểm nguy.

Minh Quân

 
 
Tin Khác