Thú cưng

Đừng tưởng anh bé mà dễ bắt nạt

Chú gà con nhỏ hơn rất nhiều so với đối thủ nhưng khi bị đánh vẫn kiên cường chiến đấu quyết liệt.

Dù nhỏ hơn rất nhiều so với đối thủ, thậm chí phải nhảy lên mới có thể chạm tới người của đối thủ nhưng chú gà con này vẫn quyết không sợ. Thậm chí, bị mổ ngã xiêu vẹo nhưng chú vẫn không hề nao núng mà quyết đánh đến cùng. Sự quyết liệt và dũng cảm của chú khiến cho đối thủ phải... sợ hãi.

Quốc Khánh

 
 
Tin Khác