Thú cưng

Khi bạn cùng nhà là kẻ... lì lợm

Thích ngủ nướng nhưng lại ở cùng nhà một người quá chăm chỉ thì chắc chắn bạn sẽ phải trải qua cảnh này.

Muốn ngủ mà kẻ cùng nhà cứ kéo bằng được dậy để đi chơi quả thực là một cực hình. Ở cùng những người chăm chỉ tưởng rằng sẽ rất sung sướng nhưng xem ra lại là... bi kịch.

 Quốc Khánh

 
 
Tin Khác