Cộng đồng

Tình yêu không có lỗi

Đôi khi, chọn cách yêu thầm lặng một người không phải là không có đủ dũng khí mà là sợ không đem lại hạnh phúc cho người đó mà thôi.

QK (Gãy TV)
Tin liên quan
     
     
    Tin Khác