Cộng đồng

Tu 9 kiếp mới có được một người bạn tuổi hổ đấy!

Người tuổi hổ mạnh mẽ, và quyết đoán. Họ rất khó yêu một ai đó nhưng khi đã yêu thì họ không bao giờ để người yêu mình phải đau khổ.
Nguồn (mutex)
Tin liên quan
     
     
    Tin Khác