Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Cập nhật danh bạ mới trong ‘một nốt nhạc’ với My MobiFone

Bạn có thể cập nhật tất cả các số điện thoại mới chuyển đổi từ 11 số sang 10 số trong danh bạ chỉ với 3 bước đơn giản trên ứng dụng My MobiFone. Tính năng này được MobiFone cung cấp miễn phí cho tất cả khách hàng.

Cập nhật danh bạ mới trong ‘một nốt nhạc’ với My MobiFone
 

Vũ Minh