Cần mô hình quản lý thông tin mới trên không gian mạng​​

Cần mô hình quản lý thông tin mới trên không gian mạng​​

Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT cho rằng mô hình quản lý thông tin hiện nay không thể đối phó được tất cả những diễn biến xảy ra trên mạng xã hội bởi nó phản ứng quá chậm, trong khi thông tin trên mạng xã hội rất nhanh chóng, linh hoạt.

 
 
Giá vàng