Bưu điện Việt Nam tuyển dụng nhiều chức danh lãnh đạo

Bưu điện Việt Nam tuyển dụng nhiều chức danh lãnh đạo

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức thi tuyển nhiều chức danh lãnh đạo như: PGĐ kinh doanh 13 Bưu điện tỉnh, GĐ Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện và PGĐ Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện.

 
 
Ngoại tệ
MuaBán
Giá vàng