Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác trong việc cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công giai đoạn 2017 - 2020.

Nâng cấp hạ tầng mạng lưới đảm bảo nhiệm vụ mới

Theo thỏa thuận, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và người dân để lập kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng lưới bưu chính tại tỉnh Bắc Ninh bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện Bắc Ninh

Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công.

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh qua dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm Bưu điện Văn hóa xã, cung ứng các dịch vụ tiện ích như: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích,… đảm bảo mạng lưới bưu chính hiện đại, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm việc với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương trong tỉnh nhằm nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời tạo điều kiện cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam kết nối với hệ thống dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh để thực hiện việc nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến.

Nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện Bắc Ninh

 Nhân viên Bưu điện huyện Quế Võ, Bắc Ninh thực hiện chi trả lương hưu tại bưu cục.

Bưu điện Việt Nam cũng sẽ triển khai nâng cấp, mở rộng mạng điểm phục vụ trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

 

Ngoài ra, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh triển khai cung ứng các dịch vụ như: chi trả các chế độ lương hưu; Bảo hiểm xã hội; Bảo trợ xã hội; Người có công; các dịch vụ thanh toán (thu, chi) giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; Thu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; Các dịch vụ chuyển tiền; Thu hộ - chi hộ khác...

Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ phân phối - truyền thông

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Bắc Ninh và Bưu điện Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ Phân phối - Truyền thông. Cụ thể, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng đề án, dự án phát triển các điểm phục vụ bưu chính góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thông qua mạng lưới điểm Bưu điện văn hóa xã của Bưu điện tỉnh Bắc Ninh.

Nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện Bắc Ninh

Ảnh 3…. Dịch vụ chuyển phát chứng minh thư nhân dân qua Bưu điện đến tận địa chỉ theo yêu cầu đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.

Việc đẩy mạnh hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam không chỉ góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh, mà còn bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân.

Để góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp giải quyết các TTHC nhanh nhất, thuận tiện nhất, ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng 1 trong 3 dịch vụ: Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Lễ công bố Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hồi tháng 12/2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ có tác động rộng lớn đến người dân khi có thể thực hiện một số TTHC ngay từ cấp độ 2… thông qua mạng lưới các điểm bưu điện đến từng ngõ ngách, tiến tới là tại từng nhà với sự trợ giúp trực tiếp của nhân viên bưu điện.

Đăng Chung