Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Với 12.000 đồng, bạn mua được gì để dùng cả ngày?

Thừa để trả tiền gửi xe, mua được vài ly trà đá nhưng lại quá khó để mua gì đó dùng cả ngày không hết. Khó nhưng đâu phải không làm được. Thử liệt kê xem nhé!

 

Vũ Minh