Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

2018, Quảng Ninh sẵn sàng bứt phá

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2018.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 10,2% và tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.528 USD, tăng 11,8%.

Năng suất lao động bình quân ước đạt 172,6 triệu đồng, tăng 11,9%. Giá trị tăng thêm của 3 khu vực kinh tế tăng 9,6%. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,46% cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định, giá trị tăng thêm ước đạt 5.391 tỷ đồng, tăng 3,4% cùng kỳ.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,3%; tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,5%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch ước đạt 94%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2018, Quảng Ninh sẵn sàng bứt phá
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII
 


Tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá tổng thể kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực, trong đó các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách đều đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường tại các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Tạo đà bứt phá năm 2018

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 tăng từ 10,2-10,5%; thu ngân sách nội địa tăng 10% so với số thực hiện năm 2017; thu XNK phấn đấu đạt 6.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 8%; tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%;

Bên cạnh đó, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93%; 14,5 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,5%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 97%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch trên 94%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 93,5%.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu này, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được tỉnh Quảng Ninh đặt ra. Trong đó: Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách; nâng cao tỷ trọng, chất lượng dịch vụ, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn sau khi được Quốc hội thông qua..., tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm để tạo động lực chủ yếu cho tăng trưởng, khơi nguồn của những tăng trưởng tiềm năng.

Cùng với đó, các nhiệm vụ chính trị, xã hội tiếp tục được thực hiện quyết liệt: Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thay đổi căn bản về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ cở; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại...

M.M

 

Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về bandoisong@vietnamnet.vn

Đường dây nóng HN: 0923457788 - HCM: 0962237788