Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Chung sức giảm nghèo bền vững ở Hà Nội

MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên ở địa phương và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức vận động các hộ gia đình thực hiện cuộc vận động…

Đây là một trong những nội dung tại Hội nghị triển khai chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14/7/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, xã, thị trấn”. Hội nghị do UBND TP và UB MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức ngày 8/8/2018.

Mục đích của Chương trình phối hợp giữa UBND và UB MTTQ TP là góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa UBND, các sở, ban, ngành TP, chính quyền địa phương với UB MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ nhằm thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, XD NTM, đô thị văn minh.

Thông qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XD NTM, đô thị văn minh” để vận động toàn dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức XD NTM”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững, XD NTM, đô thị văn minh tại địa phương.

 
Chung sức giảm nghèo bền vững ở Hà Nội

Chương trình phối hợp gồm 7 nội dung, nhằm vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia và vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, XD NTM, đô thị văn minh; Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến; Giám sát, phản biện xã hội, tổ chức kiểm tra việc giảm nghèo bền vững, Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết…

Theo đó, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên ở địa phương và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức vận động các hộ gia đình thực hiện cuộc vận động… và đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa; chủ trì vận động nguồn lực xã hội, chủ trì hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam TP vận động nhân dân xây dựng các mô hình hộ gia đình, khu dân cư, xã, phường tiên tiến.

Bên cạnh đó, UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có trách nhiệm giám sát giảm nghèo bền vững, giám sát XD NTM, có các hình thức phản biện phù hợp để nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo văn bản; chủ trì hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên của MTTQ phối hợp tham gia kiểm tra việc thực hiện…; UB MTTQ quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp định kỳ 6 tháng tổ chức giao ban, 1 năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo cấp trên trực tiếp.

Các Sở ngành liên quan có trách nhiệm trình UBND TP các nội dung theo thẩm quyền hướng dẫn các địa phương lồng ghép các phong trào ở cơ sở, khu dân cư với cuộc vận động… ; phối hợp với UB MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và nhân rộng mô hình, giới thiệu cách làm hay, thúc đẩy sáng kiến, phát huy nội lực để tạo sức lan tỏa về giảm nghèo bền vững…

UBND các cấp TP Hà Nội khi xây dựng dự thảo văn bản liên quan đến chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về giảm nghèo bền vững, XD NTM, đô thị văn minh...; phối hợp và bảo đảm các điều kiện để UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản này.

M.M

 

Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về bandoisong@vietnamnet.vn

Đường dây nóng HN: 0923457788 - HCM: 0962237788