2025, Hải Phòng nhắm đích doanh thu du lịch 6.000 tỷ đồng

Đây là một trong những mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được UBND thành phố Hải Phòng công bố.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch của vùng Duyên hải Bắc Bộ; tập trung xây dựng văn hóa và con người Hải Phòng phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện- mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, mang nét đặc trưng của thành phố nơi cửa biển; xây dựng, phát triển gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, văn hóa, tiến bộ và bền vững. Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí là một trung tâm thể dục, thể thao mạnh của cả nước; phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao; tập trung đầu tư phát triển thể thao thành tích cao có trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, về lĩnh lực văn hóa-gia đình, đến năm 2020, Hải Phòng phấn đấu có thêm 1 di sản thiên nhiên thế giới (quần đảo Cát Bà), đến năm 2025, có thêm 1 di tích quốc gia đặc biệt.

Đến năm 2020, thành phố sẽ thành lập Nhà hát sân khấu truyền thống, Nhà hát Ca múa nhạc Hải Phòng; đến năm 2015, xây dựng Nhà hát nghệ thuật với 2.000 ghế ngồi.

Đến năm 2020, mỗi chuyên ngành văn học nghệ thuật có từ 1-2 tác phẩm chất lượng đạt giải cấp quốc gia trở lên và tăng lên 2-3 tác phẩm trong năm 2025, 3-4 tác phẩm đến năm 2030. Tỷ lệ gia đình văn hóa đến năm 2020 đạt 75-80%, đến năm 2025 đạt 90-92%, năm 2030 đạt 90-95%.

Về lĩnh vực du lịch, số lượng khách du lịch đến Hải Phòng vào năm 2020 đạt 7,5-8 triệu lượt khách, trong đó có 1,1-1,3 triệu khách quốc tế; đến năm 2025 đạt 9-9,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,5-1,7 triệu khách quốc tế; năm 2030 đạt 10-10,5 triệu lượt khách, trong đó có 2,2-2,5 triệu khách quốc tế. Doanh thu du lịch đến năm 2020 đạt 3.500 tỷ - 4.000 tỷ đồng, năm 2025 đạt 5.500 tỷ - 6.500 tỷ đồng, năm 2030 đạt 9.000 -12.000 tỷ đồng.

Theo đó, Hải Phòng tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực gồm: du lịch sinh thái kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm (leo núi, lặn biển), du lịch hội thảo - hội chợ - hội nghị; du lịch tâm linh, lễ hội kết hợp du lịch khảo cứu văn hóa, du lịch làng quê. Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển du lịch Hải Phòng là tăng cường tính liên kết giữa Hải Phòng với các địa phương trong và ngoài nước.

 

vietnamnet 

Về lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT), thành phố phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên năm 2020 đạt 35%, năm 2025 là 36%-37%, năm 2030 là 39%-40%. Tỷ lệ hộ gia đình tham gia tập luyện TDTT đến năm 2020 đạt 20%-25%, năm 2025 đạt 25%-27%, năm 2030 đạt 28%-30%. Đến năm 2020, thành phố tập trung đầu tư, phát triển 15 môn thể thao trọng điểm.

Đoàn thể thao Hải Phòng xếp hạng trong tốp 5 các đơn vị dẫn đầu tại Đại hội TDTT toàn quốc. Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, củng cố vững chắc thành tích thi đấu của 15 môn thể thao trọng điểm, bổ sung phát triển thêm 4 môn. Đoàn thể thao thành phố xếp hạng vị trí trong tốp 4 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Nguồn vốn thực hiện quy hoạch bao gồm vốn ngân sách sự nghiệp, vốn ngân sách đầu tư phát triển và nguồn vốn huy động ngoài ngân sách. Trong đó vốn ngân sách là 5.904 tỷ đồng, vốn huy động là 140.228 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định, Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ là cơ sở để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội được Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra; các nội dung, mục tiêu quy hoạch góp phần cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển văn hóa, thể thao, du lịch thành phố.

M.M (tổng hợp)