Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Giới trẻ Sài Gòn gói gọn cả thành phố trong trang sách

Một Sài Gòn quen thuộc với nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, bưu điện thành phố, cầu Mống... được nhóm bạn trẻ đưa vào cuốn sách pop-up với định dạng 3D mới mẻ.

 

(Theo Zing)