Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phạt các đơn vị gần 300 triệu đồng vì sách 'Miếng ngon Hà Nội'

Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa có quyết định xử phạt các đơn vị liên quan tới sách “Miếng ngon Hà Nội” với mức phạt tổng cộng 270 triệu đồng.

Sáng 26/5, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa đã ký 3 quyết định xử phạt hành chính các đơn vị có sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Phạt các đơn vị gần 300 triệu đồng vì sách 'Miếng ngon Hà Nội'

Theo quyết định số 12/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Dân trí do đã xuất bản xuất bản phẩm “Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng không đúng với nội dung được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản. Áp dụng điểm G Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP mức xử phạt đối với Nhà xuất bản Dân trí là 15 triệu đồng. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Dân trí phải nộp tiền phạt theo đúng quy định.

Theo quyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân in Hà Phát in xuất bản phẩm “Miếng ngon Hà Nội” đã không in đúng nội dung bản thảo đã được Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Dân trí ký duyệt. Áp dụng Điểm a Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, mức xử phạt đối với Doanh nghiệp Tư nhân in Hà Phát là 15 triệu đồng. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này, Doanh nghiệp tư nhân in Hà Phát phải nộp tiền phạt theo đúng quy định.

Theo quyết định số 14/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng đơn vị này đã phạm phải 3 lỗi sau:

 

Làm sai lệch nội dung xuất bản phẩm liên kết “Miếng ngon Hà Nội” so với bản thảo đã được Giám đốc Nhà xuất bản Dân Trí ký duyệt. Áp dụng Điểm c Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP mức phạt ở sai phạm là 15 triệu đồng.

Phát hành xuất bản phẩm liên kết “Miếng ngon Hà Nội” khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc Nhà xuất bản Dân Trí. Áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, mức phạt ở sai phạm này là 25 triệu đồng.

Phát hành xuất bản phẩm liên kết kết “Miếng ngon Hà Nội” có nội dung thông tin vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP. Thêm vào đó, ở sai phạm này Nhà sách Minh Thắng còn có tình tiết tăng nặng đó là trong quá trình liên kết xuất bản phẩm này với Nhà xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Văn học đã yêu cầu dừng phát hành năm 2013. Mức phạt ở sai phạm này 200 triệu đồng. Nhà sách Minh Thắng cũng thêm hình phạt bổ sung tịch thu xuất bản phẩm vi phạm, đình chỉ hoạt động phát hành xuất bản trong 6 tháng.

Trong 10 ngày kể từ ngày ký, Nhà sách Minh Thắng phải nộp tiền phạt theo đúng quy định.

“Sự việc lần này khiến các nhà xuất bản, đơn vị liên kết phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Nếu một cuốn sách dù được tái bản nhiều lần nhưng không cảnh giác vẫn bị rơi vào bẫy sai phạm nghiêm trọng”, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hoà nói.

T.Lê

 
 
 

Tin liên quan