Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển

- Sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển, hoa hậu Thu Thảo vừa tung ra bộ ảnh mới trông cô rất dịu dàng, nữ tính.

Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
 
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển
Thu Thảo đẹp dịu dàng sau ồn ào chụp ảnh với con bầu Hiển

Minh Minh