Mặc đẹp đón mùa Hè như Hoa hậu Mỹ Linh

Mỹ Linh - Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa thực hiện bộ hình mới nhất tại Đại Lải. Đây cũng chính là những bộ váy mà người đẹp muốn gợi ý các bạn gái diện dịp 30/4 tới.

 

Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
          Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt
Hoa hậu Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016, sao việt

Ảnh: Đăng Hoàn