Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

Táo quân 2017 đã nói khá nhiều tới vấn đề nổi cộm trong năm qua như việc bổ nhiệm cán bộ, vấn đề môi trường,... Và các Táo lên chầu đều có những câu thoại đáng suy ngẫm.


Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017
Xuân Bắc nói về việc bổ nhiệm quan chức
Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017
Phút thật thà của Táo Công chức Chí Trung
Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017
Ngọc Hoàng - Quốc Khánh chỉ đạo về việc bổ nhiệm cán bộ

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017

Những câu thoại cười ra nước mắt trong Táo quân 2017
Chí Trung hài hước 
 

Ngân An

 
 
 

Tin liên quan