10 năm tới, ĐHQG TP.HCM phải là đại học hàng đầu

- Đó là một trong những nhiệm vụ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệm vụ giao ĐHQG TP.HCM thực hiện trong thời gian tới.

10 năm tới, ĐHQG TP.HCM phải là đại học hàng đầu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giao nhiệm vụ cho ĐHQG TP.HCM trong lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập sang 27/1, Chủ tịch nước đề nghị ĐHQG TP.HCM phải rà soát, bổ sung, xác định rõ mục tiêu giáo dục của mình. Phấn đấu 10 đến 15 năm tới không chỉ khẳng định vai trò hàng đầu trong hệ thống các trường đại học trong nước mà phải ngang tầm với các trường ĐH hàng đầu trong khu vực, có những ngành ngang tầm quốc tế…

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ, chương trình, nội dung, phương pháp dạy-học, kiểm tra, thi cử, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại, theo các tiêu chuẩn, tiêu chí quốc tế.

ĐHQG phải đẩy mạnh chất lượng và công tác nghiên cứu khoa học, trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về lĩnh vực đào tạo mà trường có thế mạnh.

“Trong những năm tới, ĐHQG TP.HCM cần có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu góp phần giải quyết những vấn đề lớn do thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặt ra. Có nhiều bài viết, kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới…” – Chủ tịch nước kỳ vọng.

 

Ngoài ra, ĐHQG TP.HCM phải xây dựng đội ngũ các thầy, cô, cán bộ nghiên cứu có trình độ cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp trồng người cao quý, say sưa với công tác nghiên cứu khoa học, là tấm gương sáng cho sinh viên. Nhà trường phải xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, kỉ cương, nề nếp. Có cơ chế phát hiện, hỗ trợ các tài năng, tôn vinh những người có đóng góp, cống hiến cho nhà trường…

Theo chủ tịch nước, việc mở rộng quan hệ quốc tế, quan hệ nghiên cứu khoa học và liên kết đào tạo với các trường ĐH, các Viện nghiên cứu trong nước là cần thiết và hết sức quan trọng nhưng cần phải trên cơ sở bảo đảm chất lượng, có hiệu quả phù hợp với khả năng và định hướng phát triển của nhà trường. Việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, mở rộng việc giao quyền tự chủ là một chủ trương lớn của nhà nước và ĐHQG TP.HCM phải đi đầu thực hiện thực hiện chủ trương này.

ĐHQG TP.HCM được thành lập ngày 27/1/1995 trên cơ sở sáp nhập 9 trường ĐH khác tại TP.HCM.

Sau 20 năm phát triển, đến nay ĐHQG TP.HCM có 6 trường ĐH thành viên, 29 khoa trung tâm, viện trực thuộc với 5.600 cán bộ, giảng viên, trong đó có 3.412 giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Đơn vị có quy mô đào tạo hơn 60.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hàng năm cung cấp cho xã hội hơn 10.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ.

  • Lê Huyền