ĐH Hàng hải công bố điểm chuẩn

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam vừa thông báo điểm trúng tuyển vào đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2014 các khối A, A1 và D1 đối với các thí sinh đã dự thi vào trường.

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY

Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:

A. Đại học chính quy

Ngành/chuyên ngành

Điểm chuẩn theo từng khối thi

Ghi chú

A

A1

D1

Kinh tế vận tải
 

Điểm sàn Nhóm

- Khối A: 17.5

- Khối A1: 17.5

- Khối D1: 17.5

- Kinh tế vận tải

19.5

19.5

19.5

- Logistics

18.0

18.0

18.0

Kinh doanh quốc tế
 
- Kinh tế ngoại thương

20.0

20.0

20.0

Quản trị kinh doanh
 
- Quản trị kinh doanh

17.5

17.5

17.5

- Tài chính kế toán

17.5

17.5

17.5

Ngôn ngữ Anh
 

 

 
- Đảm bảo điểm sàn quy định của BGD&ĐT (D1)
-Tiếng Anh thương mại

(Tiếng Anh hệ số 2)

-

-

18.0

Khoa học Hàng hải 
 

Điểm sàn Nhóm

(A, A1, D1)

13.5

- Điều khiển tàu biển

14.0

14.0

-

- Khai thác Máy tàu biển

13.5

13.5

-

- Luật & Bảo hiểm hàng hải

13.5

13.5

13.5

Kỹ thuật điện tử - truyền thông 
 

Điểm sàn Nhóm

(A, A1, D1)

13.5

- Điện tử viễn thông

15.0

15.0

-

Kỹ thuật điều khiển và TĐH
 
- Điện tự động tàu thủy

13.5

13.5

-

- Điện tự động công nghiệp

15.5

15.5

-

-Tự động hóa Hệ thống điện

13.5

13.5

-

Kỹ thuật tàu thủy 
 
- Máy tàu thủy

13.5

13.5

-

- Thiết kế tàu thủy

13.5

13.5

-

- Đóng tàu

13.5

13.5

-

Kỹ thuật cơ khí 
 
- Máy nâng chuyển

13.5

13.5

-

- Kỹ thuật cơ khí

14.5

14.5

-

- Cơ điện tử

13.5

13.5

-

- Kỹ thuật Ô tô

13.5

13.5


 
- Kỹ thuật Nhiệt lạnh

13.5

13.5


 

Kỹ thuật công trình biển
 

Điểm sàn Nhóm

(A, A1, D1)

13.5

- Xây dựng công trình thủy

13.5

13.5

-

- Kỹ thuật an toàn hàng hải

13.5

13.5

-

Kỹ thuật công trình xây dựng
 
- X.dựng dân dụng &công nghiệp

13.5

13.5

-

KTxây dựng công trình g.thông
 
- Kỹ thuật cầu đường

13.5

13.5

-

Công nghệ thông tin
 
- Công nghệ thông tin

14.5

14.5

14.5

- Kỹ thuật phần mềm

15.5

15.5

15.5

- Truyền thông và Mạng máy tính

13.5

13.5

13.5

Kỹ thuật môi trường
 
- Kỹ thuật môi trường

14.5

14.5

B. cao đẳng chính quy (chỉ xét tuyển thí sinh thi vào trường, ưu tiên đã đăng ký CĐ khi thi)

Điều khiển tàu biển
 
 
 
- Điều khiển tàu biển

10.0

10.0

-

 
 
Vận hành khai thác máy tàu
 
 
 
- Khai thác máy tàu biển

10.0

10.0

-

 
 
Khai thác vận tải
 
 
 
- Kinh tế vận tải biển

10.0

10.0

10.0

 
 
Quản trị kinh doanh
 
 
 
- Quản trị kinh doanh

10.0

10.0

10.0

 
 
- Tài chính kế toán

10.0

10.0

10.0

 
 
Công nghệ KT công trình xây dựng
 
 
 
- X.dựng dân dụng &công nghiệp

10.0

10.0

-

 
 
Công nghệ KT điều khiển& TĐH
 
 
 
- Điện tự động công nghiệp

10.0

10.0

-

 
 
-Tự động hóa hệ thống điện

10.0

10.0

-

C. liên thông CĐ - ĐH chính quy: 13 điểm tất cả các khối.

Tất cả các thí sinh thuộc các khu vực: 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

* Một số điểm lưu ý thí sinh:

1. Thí sinh trúng tuyển các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển (D101), Khai thác Máy tàu biển (D102) được đăng ký vào Lớp chọn (Mỗi lớp 40-45 SV, tăng cường giảng dạy phần chuyên môn bằng Tiếng Anh, học phí như lớp thường). Thí sinh đăng ký khi làm thủ tục Nhập học.

2. Nhà trường tổ chức mô hình Lớp đại học chất lượng cao cho 02 chuyên ngành:

+ Kinh tế ngoại thương (D402): 02 lớp

+ Kinh tế vận tải biển (D401): 02 lớp

(Mỗi lớp 40- 45 SV với mục tiêu: đào tạo sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao thông qua đầu tư điều kiện giảng dạy, học tập tốt; chương trình đào tạo tiên tiến; chọn đội ngũ giảng viên giỏi và trình độ cao; tăng cường giảng dạy, học tập phần chuyên môn bằng Tiếng Anh (khoảng 20% số học phần); định hướng chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ quốc tế đạt trên mức chuẩn thông thường).

 

Đối tượng được đăng ký vào các Lớp đại học chất lượng cao gồm:

    Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường (trong Giấy triệu tập có phần để đăng ký khi Nhập học):

+ Thí sinh trúng tuyển vào Nhóm Kinh tế & QTKD (tổng điểm kể cả ưu tiên từ 17.5 trở lên) gồm trúng tuyển đúng chuyên ngành dự thi và diện trúng tuyển Nhóm ngành.

+ Thí sinh đã trúng tuyển đúng chuyên ngành dự thi thuộc Nhóm Kỹ thuật & CN hoặc Nhóm Hàng hải (không xét diện trúng tuyển Nhóm, trượt chuyên ngành đăng ký dự thi).

b. Thí sinh đã dự thi đại học vào các trường đại học trong cả nước năm 2014 các khối A, A1, D1 có tổng điểm thi (kể cả ưu tiên) đạt từ 19,0 điểm trở lên: thí sinh gửi phiếu chứng nhận kết quả thi (kèm lệ phí xét tuyển 30.000đ/thí sinh) hoặc nộp phiếu trực tiếp tại:

- Phòng Đào tạo – P.114A – A1, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

- Địa chỉ: 484 Lạch Tray - Ngô quyền – HP; Điện thoại: 0313.735.138.

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký: từ 20/8/2014 đến 29/8/2014.

- Công bố kết quả xét tuyển: ngày 3/9/2014 (40 chỉ tiêu/ngành cho đối tượng b.).

- Nhập học (thí sinh trúng tuyển): ngày 7/9/2014 (chi tiết theo Giấy báo nhập học)

3. Đối với các thí sinh đạt Điểm sàn Nhóm song không đạt Điểm chuẩn chuyên ngành thì vẫn trúng tuyển vào Nhóm ngành đó và được Nhà trường gửi Giấy triệu tập trúng tuyển. Trong Giấy triệu tập có phần để thí sinh đăng ký xin xét chuyển về ngành (chuyên ngành) trong cùng Nhóm mà chỉ tiêu còn thiếu. Nhà trường sẽ sắp xếp chuyên ngành mới dựa trên đăng ký này và theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của từng chuyên ngành. Các trường hợp không đạt sẽ phải tuân theo sự sắp xếp chuyên ngành (lần cuối) của Nhà trường.

4. Các thí sinh dự thi khối A, A1 các ngành thuộc Nhóm Kinh tế & QTKD có tổng điểm (kể cả ưu tiên) từ 13,5 đến 17,0 điểm được đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành còn thiếu của Nhóm Hàng hải và Nhóm Kỹ thuật & Công nghệ. Thí sinh gửi Đơn đăng ký (kèm lệ phí xét tuyển 30.000đ/thí sinh) hoặc nộp Đơn trực tiếp tại:

Phòng Đào tạo – P.114A – A1, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ: 484 Lạch Tray - Ngô quyền – HP; Điện thoại: 0313.735.138).

- Thời hạn đăng ký: từ ngày 8/8/2014 đến hết ngày 15/8/2014.

- Công bố kết quả xét tuyển: ngày 16/8/2014.

(Chi tiết xem Website: tuyensinh.vimaru.edu.vn)

5. Lịch nhập học: Nhà trường tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển vào các ngày 04, 05, 06 và 07/09/2014 tại trường. Chi tiết xem Website: tuyensinh.vimaru.edu.vn

6. Nhà trường xét tuyển chương trình tiên tiến cho 2 chuyên ngành:

+ Kinh tế hàng hải và Toàn cầu hóa (100 chỉ tiêu).

+ Kinh doanh quốc tế và Logistics (100 chỉ tiêu).

- Đối tượng tuyển sinh: các thí sinh đã dự thi đại học vào các trường đại học trong cả nước năm

2014 các khối A, A1 và D1, có điểm thi (kể cả ưu tiên) đạt từ 13,5 điểm trở lên.

- Phương thức xét tuyển: Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào (02 đợt: 10/8 và 30/8/2014).

- Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo quốc tế - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (Phòng 102- Nhà A5).

Tel: 031.3261.999 (Hotline: 0945.605.187); Website: www.ISE.vimaru.edu.vn

Ngân Anh

  • Chủ đề :