ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm trúng tuyển

- Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa công bố điểm trúng tuyển.

Điểm chuẩn này áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 3, khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng ưu tiên liền nhau là 1 điểm, giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 điểm.

Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:

ĐH Nông lâm TPHCM, điểm chuẩn, tuyển sinh, trúng tuyểnĐH Nông lâm TPHCM, điểm chuẩn, tuyển sinh, trúng tuyểnĐH Nông lâm TPHCM, điểm chuẩn, tuyển sinh, trúng tuyểnĐH Nông lâm TPHCM, điểm chuẩn, tuyển sinh, trúng tuyểnĐH Nông lâm TPHCM, điểm chuẩn, tuyển sinh, trúng tuyển

 

Điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại học hệ liên thông chính quy năm 2014

ĐH Nông lâm TPHCM, điểm chuẩn, tuyển sinh, trúng tuyển

Ngân Anh

  • Chủ đề :