Điểm chuẩn Học viện Báo chí Tuyên truyền, chỉ tiêu NV2

 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2014.

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

NgànhĐiểm chuẩn khối CĐiểm chuẩn khối D
- Triết học Mác – Lênin1817,5
- Chủ nghĩa xã hội khoa học17,517,5
- Kinh tế chính trị Mác - Lênin17,517,5
- Quản lý kinh tế2219,5
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam18
- Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước18,518,5
- Quản lý văn hóa – tư tưởng17,517,5
- Chính trị học phát triển19,517,5
- Quản lý xã hội17,517,5
- Tư tưởng Hồ Chí Minh17,517,5
- Giáo dục lý luận chính trị17,517,5
- Văn hóa phát triển17,517,5
- Chính sách công17,517,5
- Khoa học quản lý nhà nước17,517,5
- Báo in21,520
- Báo ảnh2120
- Báo phát thanh 21,521,5
- Báo truyền hình2321,5
- Quay phim truyền hình2017,5
- Báo mạng điện tử22,520
- Báo chí đa phương tiện22,521,5
- Xuất bản 2018,5
- Xã hội học19,519,5
- Thông tin đối ngoại2020
- Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế2121
- Công tác xã hội1818
- Quan hệ công chúng 2322
- Quảng cáo2321,5
- Ngôn ngữ Anh27,5

Chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

 

Ngành

Khối/ Chỉ tiêuĐiểm nhận hồ sơ
- Chủ nghĩa xã hội khoa họcC (5), D1 (5)18,5
- Giáo dục lý luận chính trịC (5), D1 (5)18,5
- Văn hóa phát triểnC (10), D1 (10)18,5
- Chính sách côngC (5), D1 (5)18,5
- Khoa học quản lý nhà nướcC (5), D1 (5)18,5

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: phiếu chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (đã điền đủ thông tin xét tuyển).

Hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014.

Nguyễn Hiền

  • Chủ đề :