Điểm trúng tuyển các trường trực thuộc ĐH Huế

Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn vào các ngành, trường trực thuộc.

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÂY

Ngành Y Đa khoa trường ĐH Y dược có điểm khối B cao nhất là 24,5 điểm.

Trường ĐH Sư phạm ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Hóa học với 21 điểm.

 

Ngành Công nghệ chế biến bảo quản thực phẩm có điểm trúng tuyển cao nhất trường ĐH Nông lâm với điểm khối B là 18 điểm, khối A 17 điểm.

Với trường ĐH Ngoại ngữ Huế, ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao nhất là 24 điểm.

Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:

ĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinhĐH Huế, điểm chuẩn, nguyện vọng bổ sung, y dược, nông lâm, tuyển sinh

Ngân Anh
  • Chủ đề :