Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Toàn bộ học sinh, sinh viên TP.HCM nghỉ học tránh bão Tembin từ sáng nay

- Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học từ sáng nay, ngày 25/12, để tránh bão số 16 (Tembin).

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị Trưởng Phòng GD -ĐT các Quận, Huyện và Thủ trưởng các đơn vị giáo dục trong toàn ngành thông báo cho học sinh toàn ngành nghỉ học kể từ 06g00 ngày 25/12 đến  hết ngày 26/12. 

Toàn bộ học sinh, sinh viên TP.HCM nghỉ học tránh bão Tembin từ sáng nay
Toàn bộ học sinh TP.HCM sẽ nghỉ học từ sáng nay, ngày 25/12
 

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa con em về nhà tránh bão (nếu đã đưa đến trường) ngay trong sáng nay.

Lê Huyền

Từ chiều mai 25/12, hơn 2 triệu học sinh sinh viên TP.HCM nghỉ học tránh bão Tembin

Từ chiều mai 25/12, hơn 2 triệu học sinh sinh viên TP.HCM nghỉ học tránh bão Tembin

Từ chiều mai 25/12, hơn 2 triệu học sinh, sinh viên tại TP.HCM sẽ nghỉ học để tránh bão Tembin. Riêng học sinh huyện Cần Giờ nghỉ học từ 6h sáng ngày mai.