Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hà Nội rà soát khẩn quy hoạch giáo dục

- Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã của Hà Nội khẩn trương rà soát quy hoạch các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của UBND Thành phố; gửi báo cáo trước ngày 20/3/2017.

Đó là một trong những nội dung trong chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý tại hội nghị với ngành giáo dục - đào tạo mới đây.

Cụ thể, Uỷ ban giao Sở GD&ĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo đầu tư, xây dựng trường, lớp đảm bảo nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự đang thiếu trường học, đang phải học tạm, học nhờ, thiếu trường đạt chuẩn quốc gia. UBND các quận, đặc biệt là các quận nội thành quan tâm, tích cực, chủ động kiểm tra, rà soát quỹ đất do di dời doanh nghiệp, cơ quan,... để quy hoạch, bố trí xây dựng trường học.

 

Thành phố đã có chủ trương giải quyết tích cực chuẩn hóa nhà vệ sinh trong trường học, giao Sở GD&ĐT phối hợp Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện, báo cáo UBND Thành phố; trong đó, cần nêu rõ cơ chế, chính sách hồ trợ kinh phí của Thành phố, ngân sách quận, huyện, thị xã, còn lại huy động xã hội hóa theo khả năng thực tế của từng khu vực nội thành, ngoại thành, đảm bảo trong năm 2017 và 2018, Thành phố cơ bản hoàn thành, cải tạo nhà vệ sinh gắn với việc duy trì vệ sinh nhà trường sạch, đẹp đối với các trường học công lập.

Sở GD&ĐT phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất UBND Thành phố có cơ chế chính sách về trách nhiệm khi đầu tư xây dựng các khu đô thị, các chung cư phải xây dựng trường học. Nếu không đủ đất để xâỵ dựng trường học phải có nghĩa vụ đóng góp với UBND các quận, huyện, thị xã để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cũng rà soát các tiêu chí trường chất lượng cao để điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí.

Đồng thời, có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông về thực hiện nghiêm năm kỷ cương hành chính; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về dạy thêm, học thêm, thu, chi sai quy định; đề xuất xử lý trách nhiệm và hình thức kỷ luật cao nhất đối với người đứng đầu nếu cá nhân, tập thể cơ sở giáo dục được giao quyền quản lý có hành vi vi phạm quy định.

Lê Văn


 
 
 

Tin liên quan