Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
Thanh Hóa:

Hỗ trợ hơn 39 tỷ đồng tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi với số tiền lên đến hơn 39 tỷ đồng/ 4 tháng.

Quyết định của UBND tỉnh nêu rõ đây là số tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi, kỳ một năm học 2016 – 2017 (từ tháng 9 đến tháng 12/2016). Mức hỗ trợ là 120.000 đồng/ cháu/ tháng.

Hỗ trợ hơn 39 tỷ đồng tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi
Một lớp mầm non ở Thanh Hóa
 

Theo thống kê, năm học 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 75.871 cháu trong độ tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa. Theo đó nhu cầu kinh phí của kỳ I là 39,68 tỷ đồng.

Số tiền trên được UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với kho bạc nhà nước thực hiện việc cấp kinh phí hỗ trợ ngân sách cho các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và đối tượng.

Lê Anh

 
 
 

Tin liên quan