Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thí nghiệm cho thấy trẻ em dễ bị bắt cóc như thế nào

Đây là một thí nghiệm cho thấy trẻ em dễ dàng bị dụ dỗ và bắt cóc như thế nào.

Phụ huynh hãy luôn để mắt tới các bé, ngay cả lúc dường như bé đang an toàn trong vòng tay của mình.

 
Theo Joey Salads