Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trường học đưa ‘việc tử tế’ vào giáo trình

Một chương trình thực hành làm việc tốt đã được đưa vào Trưởng Tiểu học Cornell, Mỹ. Chương trình này có tên là The Great Kindness Challenge.

Trường học đưa ‘việc tử tế’ vào giáo trình

Trong suốt một tuần tham gia chương trình này, các hội trường của trường đầy những bóng đèn làm bằng giấy, trong đó có dòng chữ “Tôi có thể thắp sáng thế giới nhờ lòng tốt bằng cách…”. Sau đó, bọn trẻ sẽ điền tiếp để hoàn thành câu.

Có em trả lời rằng: “…bằng cách nghe thầy cô giảng bài”, hay “…bằng cách nhặt rác”.

“Chúng tôi có những bóng đèn giấy treo ở khắp nơi” – hiệu trưởng Janet Scaglione cho biết. “Việc này rất có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng trẻ con về bản chất là tốt bụng, nhưng nên cho trẻ thấy cần phải thực hành”.

 

Những học sinh lớp bé được đề nghị mời một bạn mới chơi cùng mình, hoặc cầu ước cho một trẻ em ở quốc gia khác. Những học sinh lớp lớn được đề nghị nói lời cảm ớn tới một người làm tình nguyện hoặc mang hoa tặng một nhân viên văn phòng của trường. Bà Scaglione cho biết văn phòng của trường đầy ắp những bó hoa.

Chương trình The Great Kindness Challenge được bắt đầu vào năm 2011 chỉ với 3 trường ở Southern California. Hiện nó đã được thực hiện trên toàn thế giới và được tổ chức bởi tổ chức phi lợi nhuận Kids for Peace (Trẻ em vì hòa bình). Đây là lần đầu tiên Trường Tiểu học Cornell tham gia chương trình này.

Theo website của nhóm này, “The Great Kindness Challenge có một niềm tin đơn giản rằng lòng tốt là sức mạnh. Chúng tôi cũng tin rằng khi một hành động được lặp lại, một thói quen được hình thành”.

  • Nguyễn Thảo (Theo East Bay Times)