Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hơn 1.400 SV Khoa học Tự nhiên có điểm rèn luyện yếu, kém

1.404 sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có điểm rèn luyện yếu, kém.

“Đã qua rồi thời sinh viên tiêu 2 triệu/tháng”

"Sinh viên bỏ học khá nhiều sau năm thứ nhất"

"Cứ đi kiểm tra thì 1/3 sinh viên nghịch điện thoại chứ không học"

Trường ĐH khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên bậc đại học (chương trình đại trà và chương trình đặc biệt).

 
Hơn 1.400 SV Khoa học Tự nhiên có điểm rèn luyện yếu, kém
1.404 sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm rèn luyện yếu, kém

Theo đó có 1.404 sinh viên có điểm rèn luyện yếu và kém. Trong số này có 225 sinh viên có điểm rèn luyện xếp loại kém; 1179 sinh viên có điểm rèn luyện yếu. 

Đáng lưu ý trong tổng 10.400 sinh viên được công bố  tới 2851 em có điểm rèn luyện trung binh. Có hơn 700 sinh viên có điểm rèn luyện xuất sắc.

Nhà trường thông báo những sinh viên không hài lòng với kết quả có thể khiếu nại về khoa hoặc phòng công tác sinh viên.

Lê Huyền