Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Những câu nói truyền cảm hứng trong bài phát biểu tốt nghiệp của Mark Zuckerberg

 - Hôm 25/5, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã tới dự lễ tốt nghiệp của ĐH Harvard và nhận tấm bằng tiến sĩ danh dự sau 12 năm bỏ học ngôi trường này.

Bài thuyết trình của tỷ phú trẻ về tầm quan trọng của việc tìm kiếm mục đích sống đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Dưới đây là những câu nói nổi bật trong bài phát biểu của anh.

 
Những câu nói truyền cảm hứng trong bài phát biểu tốt nghiệp của Mark Zuckerberg

Những câu nói truyền cảm hứng trong bài phát biểu tốt nghiệp của Mark Zuckerberg
Những câu nói truyền cảm hứng trong bài phát biểu tốt nghiệp của Mark Zuckerberg


Những câu nói truyền cảm hứng trong bài phát biểu tốt nghiệp của Mark Zuckerberg
Những câu nói truyền cảm hứng trong bài phát biểu tốt nghiệp của Mark Zuckerberg


Những câu nói truyền cảm hứng trong bài phát biểu tốt nghiệp của Mark Zuckerberg
Những câu nói truyền cảm hứng trong bài phát biểu tốt nghiệp của Mark Zuckerberg


  • Nguyễn Thảo