Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

13 cách nói thay cho "I am sorry"

Thay vì nói "I'm sorry" (Tôi xin lỗi), bạn có thể dùng rất nhiều mẫu câu khác nhau để diễn đạt sự hối lỗi, nuối tiếc của mình về một hành động, sự việc nào đó.

Dưới đây là những gợi ý thay cho câu nói quen thuộc "I'm sorry".

 
13 cách nói thay cho 'I am sorry'

  • Nguyễn Thảo