Cách sử dụng động từ "go" trong tiếng Anh

Động từ "go" có cách dùng rất linh động khi đi với mỗi hoạt động khác nhau. Hãy cùng tham khảo qua những ví dụ cụ thể dưới đây.

Cách sử dụng động từ 'go' trong tiếng Anh

 
  • Nguyễn Thảo