Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

“Lật ngược tình thế” dịch là gì trong tiếng Anh?

“Turn the tables” có nghĩa là thay đổi tình thế, lật ngược tình thế (để đạt được kết quả cao hơn).

Ví dụ: Steffi won their previous three matches but today Mary turned the tables and prevailed.

 

Steffi đã thắng ba trận đấu trước đó nhưng hôm nay Mary đã xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng.

  • Nguyễn Thảo (Clip: VOA Learning English)