Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phân biệt 8 từ đồng âm khác nghĩa qua ví dụ thú vị

Nhiều từ trong tiếng Anh đồng âm nhưng lại có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng phân biệt những từ dưới đây qua các ví dụ cụ thể nhé.

 
Phân biệt 8 từ đồng âm khác nghĩa qua ví dụ thú vị

Nguyễn Thảo
 
 
 

Tin liên quan