Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phân biệt ‘dessert’ và ‘desert’

‘Dessert’ và ‘desert’ là hai từ hay bị nhầm lẫn cả về cách sử dụng, chính tả và phát âm, một phần bởi vì từ ‘desert’ vừa là danh từ và động từ và vì vậy có hai cách đọc khác nhau. Chúng ta cũng phân biệt ba từ này nhé:

 
Phân biệt ‘dessert’ và ‘desert’

  • Kim Ngân