Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

"Piece of cake" có nghĩa bóng là gì?

"Piece of cake" có nghĩa bóng là gì? Hãy cùng tìm hiểu một số thành ngữ dưới đây để mở rộng thêm vốn từ của bạn.

'Piece of cake' có nghĩa bóng là gì?

Piece of cake: một nhiệm vụ hoặc một hoạt động rất dễ hoàn thành

Hit the books: học hành chăm chỉ

 

Add insult to injury: khiến cho một tình huống tồi tệ, kém may mắn thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn

Let the cat out of the bag: một bí mật được tiết lộ

Feeling under the weather: ốm, mệt

  • Nguyễn Thảo