Sử dụng giới từ chỉ thời gian "in", "at", "on"

 - Dưới đây là 8 cách sử dụng cơ bản của giới từ thời gian at, on và in trong tiếng Anh.

 
Tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh

  • Kim Ngân
 
 
 
 
 

Tuyển sinh đại học 2017

Hơn 2700 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sai lỡ cơ hội vào trường yêu thích

Hơn 2700 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sai lỡ cơ hội vào trường yêu thích

Hơn 2.700 thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Luật TP.HCM không tham gia đánh giá năng lực do trường tổ chức nhưng cũng không điều chỉnh nguyện vọng. Những thí sinh này đã mất cơ hội xét tuyển nguyện vọng 1.