"Monkey business", "black sheep" nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh, đôi khi tên động vật được sử dụng để mô tả những hành động, sự việc quen thuộc mà ít ai đoán được nếu chỉ dịch theo nghĩa đen.

'Monkey business', 'black sheep' nghĩa là gì?

 
  • Nguyễn Thảo