Từ vựng tiếng Anh về vật dụng trong phòng ngủ

Dưới đây là cách gọi tên tiếng Anh của một số vật dụng trong phòng ngủ.

Từ vựng tiếng Anh về vật dụng trong phòng ngủ

 
Kim Ngân
 
 
 

Tin liên quan