Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

HV Nông nghiệp lạm thu, gửi ngân hàng hơn 40 tỷ học phí

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo việc Học viện Nông nghiệp Việt Nam lạm thu của sinh viên, gửi lấy lãi ngân hàng số tiền 41,7 tỷ đồng.

Dẫn kết quả quyết toán ngân sách năm 2015 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam do Bộ NN&PTNT thực hiện, Bộ Tài chính cho hay đã phát hiện số học phí, lệ phí thu vượt, ngoài quy định của nhà nước và lãi tiền gửi ngân hàng thương mại số tiền trên 41,75 tỷ đồng.

HV Nông nghiệp lạm thu, gửi ngân hàng hơn 40 tỷ học phí

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong một ngày hội việc làm. Ảnh: Nguyễn Thảo.

Qua thẩm tra của Bộ Tài chính, khoản thu này đã được tổng hợp vào nguồn thu của Học viện Nông nghiệp và sử dụng cho các hoạt động chuyên môn của trường này, đầu tư vào cơ sở vật chất.

 

Bộ Tài chính cho rằng, về nguyên tắc, số thu học phí, lệ phí vượt, ngoài quy định phải trả lại người nộp. Nếu không trả được thì toàn bộ số đã thu ngoài quy định và lãi tiền gửi ngân hàng thương mại phải nộp ngân sách Nhà nước.

Song để xử lý vụ việc này, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý vụ việc trên theo hướng nếu Bộ NN&PTNT kiểm tra, rà soát các khoản thu trên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thấy đã sử dụng cho hoạt động chuyên môn, mua sắm đầu tư theo quy định thì cho phép quyết toán.

Trường hợp khoản thu trên sử dụng không dúng quy định thì phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước.

Hà Duy