Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đoạn phim ngắn thay đổi nhận thức của người lớn về trẻ con

Đoạn phim ngắn "Trẻ em là những nhà khoa học" đưa ra một cái nhìn khác so với cách mà người lớn vẫn thường nhìn và đánh giá những hành động của con trẻ. 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những hành động của trẻ luôn luôn có lý do và đều hướng tới mục đích khám phá cách mà thế giới hoạt động.

 

N.Thảo (sưu tầm)