Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Kêu gọi nhà khoa học đăng ký xin tài trợ 4 triệu đô cho 1 dự án

 - Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần thứ 3” đã diễn ra tại Bộ Khoa học và Công nghệ vào sáng ngày 8/11.

Hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần thứ 3" diễn ra tại Bộ Khoa học và Công nghệ sáng ngày 8/11

FIRST là dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ do Ngân hàng Thế giới ký kết Hiệp định tài trợ với Việt Nam. Mục tiêu của dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Cho đến nay, FIRST đã có được hơn 30 đơn vị thụ hưởng của những hình thức tài trợ khác nhau.

Tiếp nối đợt kêu gọi lần 2, dự án FIRST đang tiếp tục tổ chức đợt kêu gọi lần 3 với các tiêu chí đánh giá được hướng dẫn rõ ràng và minh bạch với mong muốn tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận dự án.

 

3 khoản tài trợ KHCN và đổi mới sáng tạo đang được FIRST thí điểm thực hiện gồm: khoản tài trợ cho các tổ chức KHCN công lập; khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoản tài trợ cho các nhóm hợp tác.

Mức tài trợ tối đa với các đối tượng này cụ thể như sau: chuyên gia giỏi nước ngoài là 200 nghìn USD, viện nghiên cứu công lập là 4 triệu USD, nhóm hợp tác đổi mới sáng tạo là 3 triệu USD.

Sau khi các sản phẩm được đánh giá bởi một nhóm các chuyên gia (3 chuyên gia quốc tế, 3 chuyên gia trong nước), việc thương thảo và lý hợp đồng tài trợ sẽ diễn ra trong tháng 1-2/2018.

Nguyễn Thảo