Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Xây dựng thư viện số dùng chung giữa các đại học trên cả nước

 - Hội thảo khoa học “Xây dựng học liệu nội sinh dùng chung trong các thư viện đại học Việt Nam” do Trung tâm Thông tin - Thư viện (TT-TV), ĐHQG Hà Nội (VNU- LIC) và Trường ĐH Quang Trung phối hợp tổ chức đã diễn ra vào sáng 30/10, tại Trường ĐH Quang Trung, tỉnh Bình Định.

Xây dựng thư viện số dùng chung giữa các đại học trên cả nước

Lễ ký kết hợp tác song phương về chia sẻ học liệu số giữa Trường Đại học Quang Trung

với Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN

Tham dự hội thảo có gần 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo của 36 thư viện các trường đại học, học viện trong cả nước.

Nội dung hội thảo lần này xuất phát từ kết quả ban đầu của Sáng kiến Xây dựng và phát triển thư viện số đại học dùng chung của lãnh đạo Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN kết hợp Trung tâm TT-TV Tạ Quang Bửu, Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Dựa trên các phần mềm hiện có của hai đơn vị đang sử dụng là phần mềm quản trị thư viện số DSPACE và phần mềm tìm kiếm thông minh PRIMO - URD2, sáng kiến đặt mục tiêu mở rộng ra hệ thống thư viện đại học toàn quốc.

 

Tại hội thảo, các diễn giả tập trung nêu thực trạng, đánh giá và phân tích khả năng tích hợp hệ thống các thư viện số đơn lẻ của các trường đại học hiện nay thành hệ thống thư viện số đại học dùng chung nhằm phát huy tối đa sức mạnh tài nguyên thông tin số, đặc biệt là hệ tri thức nội sinh trong mảng quan trọng nhất của giáo dục Việt Nam.

Hội thảo cũng nhất trí đề xuất Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN là đơn vị đầu mối, điều phối, tìm kiếm tài trợ, dự án để xây dựng và phát triển dự án “Thư Viện Số Đại Học Dùng Chung”.

Trong khuôn khổ hội thảo cũng diễn ra Lễ ký kết hợp tác song phương về chia sẻ học liệu số giữa Trường Đại học Quang Trung với Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN và Lễ ký Bản ghi nhớ tham gia triển khai tích hợp hệ thống thư viện số đại học dùng chung của 28 thư viện đại học và học viện.

Nguyễn Thảo